Sluit venster

 

Wil je weten wat De Stadmaker voor
jou kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op! We bespreken de mogelijkheden graag onder het genot van een goede kop koffie.
 

De Stadmaker
Aubadepad 14
6842 DB Arnhem

Tel     +31 6 147 29 197
Mail   suzanne@destadmaker.nl 

IBAN  NL70RABO0327490964
KvK    70910685
BTW   NL001154193B66

Skip to main content

De laatste jaren zien we veel veranderingen rondom gebieds- en stadsontwikkeling. De rol van initiatiefnemer verschuift van grote corporate bedrijven naar individuen en coalitiesDaarnaast komt de kracht van de netwerksamenleving steeds vaker en sterker naar voren. Deze verschuivingen bieden interessante kansen voor onder andere gemeentes, coöperaties en ontwikkelaars, maar vragen om een andere aanpak dan voorheenHoe haal je de waardevolle kracht uit de netwerksamenleving naar boven? De Stadmaker helpt je graag op weg met deze vier tips. 

Watertoren

Tip 1: Start bij de eindgebruiker
Vaak wordt er een schitterend plan bedacht en ontwikkeld, en pas op een later moment test men of het op de omgeving en de behoeften van de eindgebruikers aansluit. Het risico bestaat dan dat je de plank volledig mis slaat. Een klassiek voorbeeld is het Groningse project Blauwestad. Een interessante case, waar we bij een volgende blog dieper op in gaan. 

Probeer eens andersom te denken en neem de eindgebruiker als uitgangspunt. Stel jezelf de vragen: “Wie gaat het precies gebruiken?” en “Op welke manier wil hij/zij de locatie gebruiken? Begin de opstart van elk project met het in kaart brengen van de omgeving, betrokkenen instanties en potentiële eindgebruikers. Probeer zo goed mogelijk te achterhalen wat de behoeften, ideeën en belangen van de betrokkenen bij de locatie zijn. Zij zijn tenslotte de mensen die er straks gebruik van maken. Breng bijvoorbeeld door middel van gesprekken en workshops de gezamenlijke kansen in beeld.  

Tip 2: Maak gebruik van de lokale kracht
Lokale ondernemers en bewoners weten als geen ander wat er speelt. Ze weten welke personen of bedrijven in de omgeving belangrijk zijn en hoe de lijntjes lopen. Bovendien hebben ze vaak al een duidelijk beeld over de toekomst van de locatie. Inventariseer welke partijen een significante rol kunnen spelen en bereid zijn te investeren, in de vorm van geld, tijd en/of energie.  

Behalve dat je waardevolle kennis vergaart, creëer je op deze manier ook ambassadeurs. Door belanghebbende partijen al in een vroeg stadium in het proces te betrekken, voelen ze zich ermee verbonden en medeverantwoordelijk voor de uitkomst. Dit zorgt voor een breed draagvlak en vergroot de kans op succes. Partijen die eerder niet geïnteresseerd leken tonen sneller belangstelling en de buurt en de politiek staan meer open voor veranderingen. 

Tip 3: Wees transparant
Wanneer je vanaf begin af aan betrokkenheid wilt van lokale partijen, is het goed om open kaart te spelen en transparant te zijn over je doelstellingen. Ook wanneer dat beperkingen oplevert voor het project. Iedereen heeft een eigen denkwijze, agenda en belang. Dat is helemaal niet erg, zolang iedereen maar van elkaar weet waar diegene voor staat en er genoeg common ground is ten aanzien van het gezamenlijke eindresultaat. Juist door iedereen zijn of haar belangen uit te laten spreken, is het mogelijk om obstakels te overwinnen en stappen vooruit te maken.

Tip 4: Behoud altijd enige flexibiliteit
Verklein je blikveld niet door af te kaderen. Ook niet als de zoektocht naar common ground even lastig is. De grootste verrassingen komen namelijk vaak uit hoeken waar je ze niet had verwacht. Dit soort verrassingen zorgen juist voor dat kleine beetje extra of originaliteit, waardoor iedereen het project nóg meer als een succes ziet. Stel daarom het gezamenlijke doel helder vast, maar behoud de optie om er met gegronde reden van af te kunnen wijken. Wanneer blijkt het dat (een onderdeel van) de oorspronkelijke koers niet werkt, kun je voor een andere, betere richting of een kleine omweg kiezen. Bedenk wel dat het dan belangrijk is om met flexibel opzegbare contracten te werken.  

Is je interesse gewekt en wil je meer tips en inspiratie? Volg De Stadmaker op Linkedin, Facebook of InstagramKom je liever te weten of de aanpak van De Stadmaker jou verder kan helpen? Bel me, ik denk graag met je mee!