De Stadmaker.

De Stadmaker
methode

Toolkit en werkwijze

Placemaking speelt steeds vaker een sleutelrol in gebiedsontwikkeling. Het brengt sociale netwerken op een organische manier samen en maakt optimaal gebruik van bestaande locaties en de omgeving. Met als resultaat een uniek stukje stad van hoge waarde. De Stadmaker ondersteunt bij het inzetten van placemaking in jouw gebied. Onder andere op basis van de Stadmaker Toolkit, waarmee direct inzichtelijk is waar we nu staan en wat in de toekomst gaat gebeurenZo biedt het grip en controle op organische ontwikkeling bij placemaking in gebiedsontwikkeling

Co-creatie

We brengen mensen en partijen rondom een locatie of gebied bij elkaar. Samen met initiatiefnemers, bewoners, ondernemers, eigenaren, investeerders en/of overheden kijken wij met een open blik naar de plek. Waar liggen mogelijkheden? Welke lokale initiatieven zijn er aanwezig? En wat zijn de behoeften vanuit de omgeving en de opdrachtgever? We combineren theorie met praktijk en strategie met uitvoering. Niet alleen top-down maar ook bottom-up. In die combinatie ligt de basis voor een sterke samenwerking.

Meertalige verbinding

Naast aanjager van kansen en ontwikkelingen, vormt De Stadmaker hoofdzakelijk de schakel tussen belanghebbende partijen. Bij het creëren van doeltreffende oplossingen houden we zoveel mogelijk rekening met alle input, behoeften en wensen. Meertaligheid biedt hierbij uitkomst. De Stadmaker spreekt niet alleen de taal van de initiatiefnemers, ondernemers en creatievelingen, maar ook die van de gevestigde investeerders en overheden. Op die manier vertalen we ambities naar concrete doelstellingen en projecten.

Realistisch-creatieve aanpak

We gebruiken een out-of-the-box en creatieve aanpak op een realistische en daadkrachtige manier. De oplossingen zijn altijd gebaseerd op een grondige inventarisatie van de mogelijkheden, doortastende analyses en een sterke financiële onderbouwing. Geheel afgestemd op het specifieke gebouw of gebied. We blijven graag betrokken bij een project. Naast het bemiddelen, adviseren en opstarten, waarborgen we de continuïteit door het imago te versterken en strategische toekomstplannen op te stellen.

Het resultaat: waardecreatie

Er bestaan vier pijlers die samen de basis voor placemaking in gebiedsontwikkeling vormen en essentieel zijn voor de optimale inzet van placemaking. Dit zijn (1) lokale netwerken en community betrekken, (2) branding van de locatie, (3) doelgroepen bekend maken met de locatie, (4) waarde creëren. Bouw je goed voort op deze vier pijlers, dan kan placemaking in gebiedsontwikkeling waardevolle maatschappelijke én financiële voordelen opleveren.

voordelen

Achter de schermen: Suzanne ter Harmsel

Al op jonge leeftijd was mijn fascinatie voor gebouwen duidelijk aanwezig. Terwijl vriendinnen in etalages keken, ontdekte ik mooie panden. Heel wat jaren later, na de studies Vastgoed en Erfgoed & Ruimte, heb ik onder andere functies als leegstandsbeheerder en gebiedsontwikkelaar vervuld. Dat leerde me op een nieuwe, andere wijze naar het gebruik van vastgoed en de rol van de omgeving kijken. In mijn vrije tijd bezoek ik graag inspirerende steden, altijd op zoek naar interessante trends en ontwikkelingen die ik kan toepassen. Om met zoveel passie een positieve impuls aan gebouwen en steden te geven én een sociaal-maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren is een droom die uitkomt.

Verder sparren over placemaking in gebiedsontwikkeling?
Neem gerust contact met me op!