De Stadmaker.

Haalt de kracht uit de
stad naar boven

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

De Stadmaker haalt het beste uit een stad naar boven. Dit doen we op basis van co-creatie met lokaal initiatief, nieuwe ontwikkelingen en een creatieve mindset. Zo revitaliseren we niet-functionerende gebieden en gebouwen en zorgen we voor de juiste invulling. Het resultaat? Een verbeterd imago, sterke identiteit en meer (financiële) waarde. Kortom: een stad die vitaal, flexibel en toekomstbestendig is.

Co-creatie

We brengen mensen en partijen rondom een plek of gebied bij elkaar. Samen met initiatiefnemers, bewoners, ondernemers, eigenaren, investeerders en overheden kijken wij met een open blik naar de stad. Wat zijn de kwaliteiten en behoeften van de stad? Welke lokale initiatieven zijn er aanwezig? Met gebundeld enthousiasme en kennisdeling halen we de kracht van de stad naar boven. We combineren theorie met praktijk en strategie met uitvoering. Niet alleen top-down maar ook bottom-up. In die combinatie ligt de basis voor een sterke samenwerking.

Meertalige verbinding

Naast aanjager van kansen en ontwikkelingen, fungeert De Stadmaker hoofdzakelijk als schakel tussen de belanghebbende partijen. Bij het creëren van doeltreffende oplossingen houden we zoveel mogelijk rekening met alle input, behoeften en wensen. Meertaligheid biedt hierbij uitkomst. De Stadmaker spreekt niet alleen de taal van de initiatiefnemers, ondernemers en creatievelingen; ook die van de gevestigde investeerders en overheden wordt feilloos gesproken. Op die manier vertalen we ambities naar concrete doelen en realistische projecten.

Realistisch-creatieve aanpak

We hanteren een out-of-the-box en creatieve aanpak, maar op een realistische en daadkrachtige wijze. De oplossingen zijn altijd gebaseerd op een grondige inventarisatie van de mogelijkheden, doortastende analyses en een sterke financiële onderbouwing. Geheel afgestemd op het specifieke gebouw of gebied. De Stadmaker blijft doorlopend betrokken bij een project. Naast het bemiddelen, adviseren en opstarten, waarborgen we de continuïteit door het imago te versterken en strategische toekomstplannen op te stellen.

Het resultaat: Waardecreatie en een toekomstbestendige stad

Door een niet-functionerend gebouw of gebied een multifunctionele invulling te geven, maken we het aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe doelgroepen. Zo creëren we waarde voor vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, gemeenten, lokale belanghebbenden en de stad zelf. In de vorm van financiële waarde, zoals hogere vastgoed- en grondwaarde of huurwaarde door nieuwe gebruikers. Maar ook belevingswaarde: een sterkere identiteit, beter imago en meer veiligheid. Het geeft een positieve impuls aan de stad. Mensen voelen zich meer betrokken en het is een bruisende, prettige plek om te zijn. De Stadmaker maakt de stad vitaal, flexibel en toekomstbestendig op een duurzame manier.

Achter de schermen: Suzanne ter Harmsel

Al op jonge leeftijd, lang voor De Stadmaker, was mijn fascinatie voor gebouwen duidelijk aanwezig. Terwijl vriendinnen in winkel-etalages keken, staarde ik naar boven en om me heen om mooie panden te ontdekken. Heel wat jaren later, na mijn studies Vastgoed en Erfgoed & Ruimte, heb ik op professioneel gebied onder andere functies als leegstandsbeheerder en gebiedsontwikkelaar vervuld. Dat leerde me op een nieuwe, andere wijze naar het gebruik van vastgoed en de rol van de omgeving kijken. In mijn vrije tijd bezoek ik graag inspirerende steden, altijd op zoek naar interessante trends en ontwikkelingen die ik kan toepassen. En als actief bestuurslid van Tiny Housing Twente hebben nieuwe, duurzame woonvormen geen geheimen voor me. Om met zoveel passie een positieve impuls aan gebouwen en steden te kunnen geven is een droom die uitkomt.

Samen mooie dingen maken?
Neem gerust contact met me op!