Sluit venster

 

Wil je weten wat De Stadmaker voor
jou kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op! We bespreken de mogelijkheden graag onder het genot van een goede kop koffie.
 

De Stadmaker
Aubadepad 14
6842 DB Arnhem

Tel     +31 6 147 29 197
Mail   suzanne@destadmaker.nl 

IBAN  NL70RABO0327490964
KvK    70910685
BTW   NL001154193B66

Skip to main content

De Stadmaker.

De Stadmaker
methode

Toolkit en werkwijze

Met behulp van de Stadmaker Toolkit maken we inzichtelijk wat de huidige situatie van een gebied is en welke stappen we kunnen maken om voor een unieke leefomgeving van hoge waarde te zorgen. De methode biedt grip en controle op organische gebiedsontwikkeling, waarbij onderstaande vier pijlers centraal staan.  

  1. Lokale netwerken en community betrekken. We bouwen voort op de bestaande sociale netwerken, maken verbinding met de omgeving en creëren ambassadeurs. 
  1. Branding van de locatie. We halen de identiteit en het DNA naar boven en maken er gedeelde waarden van. 
  1. Doelgroepen bekend maken met de locatie. Dankzij een passende (tijdelijke) invulling ontstaat nu al een omgeving waar gewenste doelgroepen graag willen zijn. 
  2. Waarde creëren. We versterken zowel de financiële als de maatschappelijke waarde van een gebied. 

Co-creatie

We brengen mensen en partijen rondom een locatie of gebied bij elkaar. Samen met initiatiefnemers, bewoners, ondernemers, eigenaren, investeerders en/of overheden kijken wij met een open blik naar de plek. Waar liggen mogelijkheden? Welke lokale initiatieven zijn er aanwezig? En wat zijn de behoeften vanuit de omgeving en de opdrachtgever? We combineren theorie met praktijk en strategie met uitvoering. Niet alleen top-down maar ook bottom-up. In die combinatie ligt de basis voor een sterke samenwerking.

Meertalige verbinding

Naast aanjager van kansen en ontwikkelingen, vormt De Stadmaker hoofdzakelijk de schakel tussen belanghebbende partijen. Bij het creëren van doeltreffende oplossingen houden we zoveel mogelijk rekening met alle input, behoeften en wensen. Meertaligheid biedt hierbij uitkomst. De Stadmaker spreekt niet alleen de taal van de initiatiefnemers, ondernemers en creatievelingen, maar ook die van de gevestigde investeerders en overheden. Op die manier vertalen we ambities naar concrete doelstellingen en projecten.

Realistisch-creatieve aanpak

We gebruiken een out-of-the-box en creatieve aanpak op een realistische en daadkrachtige manier. De oplossingen zijn altijd gebaseerd op een grondige inventarisatie van de mogelijkheden, analyses en een financiële onderbouwing. Geheel afgestemd op het specifieke gebouw of gebied. We blijven graag betrokken bij een project. Naast het bemiddelen, adviseren en opstarten, waarborgen we de continuïteit door het imago te versterken en strategische toekomstplannen op te stellen.

Het team

Verder sparren over placemaking in gebiedsontwikkeling?
Neem gerust contact met ons op!