Kruisberg Doetinchem

Van afgelegen gevangenis naar aantrekkelijk onderdeel van de stad.
Gevangenis de Kruisberg is een groot complex met een rijke geschiedenis. Het is in 1700 gebouwd als herenboerderij, daarna getransformeerd tot een jongensgesticht en uiteindelijk een jongensgevangenis geworden. Het complex ligt aan de rand van Doetinchem, naast het natuurgebied De Kruisberg. Door middel van gebiedspromotie en placemaking leggen we de verbinding tussen de creatieve ondernemers uit Doetinchem en omstreken, de lokale overheid, de buurt en de stad. Zo gaan we samen op zoek naar de juiste invulling en aanvulling voor de Kruisberg en Doetinchem.

Waar richten we ons op?
Omdat het complex van grote omvang is, kijken we naar alle onderdelen. Bij de monumentale gebouwen gaat het voornamelijk om de ‘toekomstwaarde’ en ‘activiteit’. Bij de relatief nieuwbouw gaat het voornamelijk om ‘activiteit’ en de ‘belevingswaarde’. En bij de lege ruimte op het complex gaan we ons focussen op het ‘experiment’. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de buurt en de omgeving. Afgevaardigden vanuit de buurt en stad zullen actief deelnemen in het werkoverleg.

Resultaat
Dit project staat nog in de kinderschoenen. Wat de precieze toekomst van het gehele complex is, is daarom nu nog onbekend. Er zijn al veel goede ideeën vanuit het lokale initiatief en de stad. Samen met hen pakken we de invulling op en bieden we lokaal initiatief de kans om te pionieren. Met een out-of-the box mindset halen we de kracht uit de Kruisberg naar boven. De Stadmaker is actief als kwartiermaker, programmamaker en procesmanager. We streven naar continuïteit en een gedragen exploitatie.

  Opdrachtgever: De Kabath Vastgoedbeheer

  Locatie: Doetinchem

  Website:

  Social: